.
 
 
.

<<  Proliz (Yanabilen Maddeleri Petrole Dönüştürme Makinası) >>

.
 

Bu araştırmamız ve ürünümüzle bütün üniversitelerimize Yardımcı Olabiliriz. Bop, Tübitak ve Prostuma projelerine, proliz ekipman hazırlanır.

 

Geri dönüşüm, geri kazanım demektir. Geri kazanılan tüm ürünler milli servetimize katkıdır.

 

Bizde, bu yoldan hareket ederek,  yanabilen tüm atık maddeleri petrole ve doğalgaza dönüştüren, petrol dönüşüm makinasının imalatını yaptık.

 

Makina haznesine atık maddeler atılır, geri dönüşüm makinamız bu atıklardan petrol elde edilmesini sağlar.